Najnowszy film

„ZJAZD ABSOLWENTÓW CZYLI PUNKT ODNIESIENIA” (26 min).
Prezentowany na Festiwalu Mediów – „Człowiek w zagrożeniu” w Łodzi w listopadzie 2017 r.

Kilkunastu starszych panów spotyka się aby odbyć sentymentalną podróż do swoich korzeni. Na dziedzińcu Szkoły Filmowej w Łodzi oglądają siebie nawzajem na starych zdjęciach. Obejrzenie filmu dyplomowego Rupena i Gila wywołuje najważniejszy temat ich pokolenia, formujący postawy życiowe. Nagonka antyżydowska po marcu 68-go roku wyrzuciła z Polski Rektora uczelni – Jerzego Toeplitza, profesorów, także jednego z nich. Pierwsze zetknięcie z kamerą filmową, pierwsza wizyta na hali zdjęciowej w łódzkiej Wytwórni i dzielenie się refleksją w odpowiedzi na pytanie: „Jak żyć, nie tylko w zawodzie, ale w ogóle?”

[Oglądaj]


Piotr Jaxa – autor zdjęcia (2015). Uczestnicy spotkania na słynnych schodach w Szkole Filmowej w Łodzi. Siedzą w pierwszym rzędzie Ryszard Gajewski, w drugim rzędzie od lewej Zbigniew E. Pietrzkiewicz, Włodzimierz Beatus, Piotr Jaxa-Kwiatkowski, Sabina Kubik, (od pięćdziesięciu lat sekretarka dziekanatu reżyserii, Wacław Furman, Rupen Vosgimorukian. W trzecim rzędzie od lewej Gilles Moizon, Michał Bukojemski, Tadeusz Rusinek, stoi Jacek Prosiński.

Od lewej: Gilles Moizon, Rupen Vosgimorukian, Michał Bukojemski, Jacek Prosiński. Fot. Jan Prosiński (2015)

Michał i Piotr Bukojemscy, reżyser i operator filmu. Fot. Jan Prosiński (2015)