Kanał YouTube

 • 1975 – MARYNARZE Z PRUSZKOWA PL 23′ reportaż
  Harcerska drużyna wodniaków z centralnej Polski w rejsie na s/y Zawisza Czarny. Odwiedzają Casablankę i Gibraltar.
  [Oglądaj wkrótce]


 • 1977 – NA PRZYKŁAD FILMISTOR  PL 10′
  Krótki film dokumentalny o charakterze interwencyjnym. Wynalazek o ogromnym potencjale przemysłowym, nie może przejść z etapu prac laboratoryjnych do etapu prób przemysłowych – na skutek urzędniczej inercji typowej dla lat siedemdziesiątych XX w.
  [Oglądaj]


 • 1977 – PRÓBA ŻYCIA – BOY ŻELEŃSKI PL 21′
  Film dokumentalny z elementami inscenizacji. Zwięzła biografia lekarza i społecznika, pisarza i tłumacza – Tadeusza Boya Żeleńskiego (1874 – 1941). Akcje społeczne które inicjował blisko sto lat temu brzmią zdumiewająco aktualnie.
  [Oglądaj]


 • 1985 – NAUCZYCIELE PL 15′
  Zebranie Rady Pedagogicznej w liceum imienia księcia Adama Czartoryskiego w Puławach, staje się okazją do konfrontacji poglądów wewnątrz grupy nauczycieli na temat nauczania w Polsce okresu po stanie wojennym.
  [Oglądaj]


 • 1989 – MAŁY STRES PL 10′
  Dziecko, od chwili przyjścia na świat, wpada co i rusz w stresogenne sytuacje. Dorośli tego nawet nie podejrzewają….
  [Oglądaj]


 • 1987 – OBROŃCA PL 53′ Władysław Siła-Nowicki
  Władysław Siła-Nowicki wspomina swoje życie. Był żołnierzem podziemia, a po wojnie działaczem WiN. Skazany na karę śmierci wyszedł po 56-ym roku. Został obrońcą w procesach politycznych wszystkich następnych epok. Był współtwórcą statutu Solidarności i do końca życia uznawał zasadę dialogu jako główną metodę rozwiązywania konfliktów społecznych. Jego adwokacka swada czyni całą opowieść barwną a nawet pełną humoru.
  [Oglądaj]

 • 1992 – ŚWIĄTECZNE SAFARI PL 26′
  Boże Narodzenie w Centralnej Afryce. Ludzie przyroda, zwierzęta. Rodzina Bukojemskich na safarii.
  [Oglądaj]

 • 1996-WOJNY INNYCH LUDZI PL 24′
  Michał Bukojemski pracował w Moskwie jako operator newsów dla ABC News. Gdy pod koniec 1994 r. Czeczenia ogłosiła secesję z Rosyjskiej Federacji, Rosjanie rozpoczęli wojnę. Dramatyczny film wnikliwie pokazuje pracę korespondentów wojennych.
  Dzieci nie powinny oglądać tego filmu. Zawiera okrutne sceny wojenne.
  [Oglądaj]

 • 1995 ŻYCIE NA CZERWONO

1995-1-WIERNOŚĆ PL 15′ Irena Snarska
Irena Snarska była łączniczką AK w Wilnie. Po zajęciu Wilna przez Rosjan w 44-ym była okrutnie torturowana. Zesłana na 5 lat do łagru, a potem na „wieczne zesłanie” do Krasnojarskiego Kraju, wyszła za Rosjanina… i tak została w ZSRR.
[Oglądaj]

1995-2-KMF PL 16′ Wanda Sawnor
Wanda Sawnor była młodą aktorką zespołu Stanisławskiego w Moskwie, gdy w 1937 roku została aresztowana. To samo spotkało jej męża. Łagrowa odyseja skończyła się dopiero po śmierci Stalina w 1953. Okazało się wówczas, że wszystko zaczęło się od sąsiedzkiego donosu.
[Oglądaj]

1995-3-DROGA PL 15′ Halina Grabowska
Halina Grabowska była harcerką. To wystarczyło do aresztowania przez Rosjan w 1939 roku. Została skazana na pięć lat łagru. Zwolniona na mocy porozumienia Sikorski – Stalin. Jednak na skutek choroby, nie ewakuowała się z wojskiem Andersa. Dopiero z armią Berlinga, znad Oki, wróciła do Polski. a potem wraz z mężem do ZSRR.
[Oglądaj]

1995-4-POCIĄG NA WSCHÓD PL 15′ Ludwika Turowska, Krystyna Olchowa
Siostry Ludwika Turowska-Sienkiewicz i Krystyna Olchowa-Sienkiewicz po upadku Powstania Warszawskiego zostały rozdzielone z matką i wywiezione na południe, aż w Karpaty. Stąd wróciły do Warszawy. Z ruin na lewym brzegu Wisły przechodziły po lodzie na Pragę. Dały się namówić na wyjazd pociągiem na wschód…. co skończyło się dla nich szkołą i obywatelstwem ZSRR.
[Oglądaj]

1995-5-RODZINA PL 13′ Wanda Kozłowska-Worowska
Wanda Kozłowska-Worowska, jest wnuczką Wacława Worowskiego, który był współpracownikiem Lenina, współtwórcą Rewolucji Październikowej. Los jej rodziców jest typowy dla losów inteligencji za czasów Stalina.
[Oglądaj]

1995-6-ANGIELSKI SZPIEG PL 14′ Teresa Szyszkowska
Teresa Szyszkowska została aresztowana przez NKWD w 1945 roku w Polsce i wywieziona do ZSRR. Nie pozwolono jej wrócić.
[Oglądaj]

1995-7-AKTYWNE ŻYCIE PL 18′ Jadwiga Staniukowicz
Jadwiga Staniukowicz urodziła się w Moskwie. Rodzice przyjechali tutaj „za chlebem”. Polski kościół na „Krasnej Presni” ogniskował życie Polaków w Moskwie. Po 1990 roku, Jadwiga aktywnie walczyła o odzyskanie kościoła.
[Oglądaj]

1995-8-POMYŁKA PL 13′ Marianna Dołgowa
Marianna Dołgowa, już w 1945 roku zakochała się żołnierzu, który choć miał polski mundur, był Rosjaninem. Zdecydowała się za niego wyjść za mąż, i był to krok nad wyraz udany.
[Oglądaj]

1995-9-OJCIEC PL 13′ Janina Stawicka
Janina Stawicka urodziła się w Moskwie. Jej rodzice stali się ofiarami czystek 1937 roku. Wraz z siostrą spędziła siedem lat w sowieckich domach dziecka. Zdobyła wykształcenie nauczycielki i w końcu wróciła do Moskwy gdzie cały czas stara się rozszyfrować okoliczności śmierci swojego ojca.
[Oglądaj]

1995-10-NIEBO I MY PL 15′ Helena Kniaziowa-Sawicka
Helena Kniaziowa – Sawicka została skazana na pobyt w łagrach na Magadanie w okresie czystek lat 1936/7 tylko dlatego że była Polką. Po śmierci Stalina dostał list od władz, z przeprosinami i bukiet kwiatów, trzy gladiole.
[Oglądaj]

1995-11-WSPOMNIENIA PL 13′ Jadwiga Miergałowskaja
Jadwia Miergałowska, Polka z Białorusi , rocznik 1911, wyjechała do Moskwy, wyszła za mąż, została pracownikiem NKWD. W czasie wojny trafiła do Krasnogorska pod Moskwą, gdzie były internowane polskie rodziny książęce. Jej malutka córka bawiła się się z dziećmi Radziwiłów, wzrastała w czysto polskim środowisku….
[Oglądaj]

1995-12-WSZYSCY MÓWILI PL 15′ Leokadia Brzoza
Leokadia Brzoza, jako dorosła marzy o tym żeby wrócić do Polski…
[Oglądaj]

1995-13-MATKA I CÓRKA PL 21′ Ewa Wasilewska
Ewa Wasilewska urodziła się w Krakowie, a po wybuchu II wojny światowej dzieliła losy swojej matki Wandy Wasilewskiej. Z bliska oglądała jej działalność w tworzeniu Związku Patriotów Polskich, Armii Berlinga, komunistycznego rządu polskiego…
[Oglądaj]

1995-14-POWRÓT PL 14′ Władysław Ossowski
Władysław Ossowski był harcerzem, działał jako kurier i przewodnik tatrzański na Węgry. Wpadł w 1940 i rozpoczął swoją łagrową odyseję, która skończyła się po 56 roku. Ale w Krasnojarskim kraju mieszkał już z żoną i dziećmi,… nie miał dokąd wracać. Dopiero w grudniu 1992 roku przyjechał do Polski z rodziną córki. Ale sprawy nie szły idealnie…
[Oglądaj]

1995-15-DOM POLSKI PL 14′
W roku 1989 moskiewscy Polacy zainicjowali odrodzenie „Domu Polskiego”. W tym czasie w Moskwie wszystkie mniejszości narodowe zaczęły walczyć o uznanie swej odrębności. Dzisiaj to „Wspólnota Polska” o zasięgu ogólnorosyjskim, na której czele stoi Halina Romanowa.
[Oglądaj]


 • 1996-1997 WIELKA MAŁA EMIGRACJA

1966 – WME 1-ŚWIADEK PL 40′ Jan Romanowski
P.por. Jan Romanowski był uczestnikiem i świadkiem całej epopei II Korpusu. Z bardzo szczególnej perspektywy, od pewnego momentu jako adiutant gen. Władysława Andersa, opisuje losy polskiego żołnierza od września 1939 do jesieni 1946 roku.
[Oglądaj]

1966 – WME 2-MIEĆ SZCZĘCIE PL 22′ Józef Suchenek Suchecki
Józef Suchenek-Suchecki był marynarzem walczącym w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II Wojnie Światowej…
[Oglądaj]

1966 – WME 3-JAK W NIEBIE PL 27′ Hanna Szymańska
Hanna Szymańska była łączniczką w Powstaniu Warszawskim. Ewakuacja ze Starego Miasta, zejście do kanału, było jak wstąpienie do do Nieba,… była cisza…
[Oglądaj]

1966 – WME 4-ŻAŁUJĘ TYLKO JEDNEGO PL 22′ Marian Prusek
Marian Prusek, żołnierz podziemia zbrojnego w świętokrzyskim, po wojnie uciekł z Polski. Dotarł do USA, gdzie wkrótce wcielony do US Marins walczył w Korei….
[Oglądaj]

1996 – WME 5-KŁADKA PRZEZ ATLANTYK PL 21′ Tadeusz Gonsik
Tadeusz Gonsik był żołnierzem II Korpusu. Po wojnie osiadł w Kanadzie i przez ćwierć wieku prowadził kasę zapomogowo-pożyczkową dla Polonii
[Oglądaj]

1997- WME 6-PESTKA PL 25′ Krystyna Buckiewicz
Krystyna Buckiewicz od 1942 roku była w Armii Polskiej gen. Andersa w Pomocniczej Służbie Kobiet, w oddziale tzw. „Pestek”. Jeździła tzw. „dwuipółtonówką” Po wojnie los rzuci l ją do Kanady. Po pół wieku wciąż czuje się obco…
[Oglądaj]

1997- WME 7-WIĘKSZY WRÓG PL 27′ Maciej Szymański
Maciej Szymański w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim brał udział w oddziale NSZ. Po wojnie, bojąc się o swoją wolność i życie, uciekł z Polski…
[Oglądaj]

1997- WME 8-OBCA PL 22′ Wanda Barbacka
Wanda Barbacka okres II Wojny światowej spędziła na Kresach. W Warszawie uczestniczyła w Powstaniu 1944 roku. Po wojnie trafiła do Oberlangen, a później do do Szkocji i Kanady
[Oglądaj]

1997- WME 9-KOMANDOS 22′ Henryk Jedwab
Henryk Jewab, komandos Drugiego Korpusu gen. Andersa. Zawsze się zastanawiał czy jest bardziej Żydem czy Polakiem?…
[Oglądaj]

1997 – WME 10-UŁAN 24′ Marian Kamil Dziewanowski
Marian Kamil Dziewanowski już przed wojną był dziennikarzem, trafił do służby dyplomatycznej Rządu w Londynie. Po wojnie zrobił doktorat na Harvardzie i został cenionym historykiem, specjalistą ds.Rosji.
[Oglądaj]


 • 2002 – ONE TAKE MOVIE RUS/ENG 27′
  Aleksander Sokurow przygotowuje się do wykonania jednego ujęcia. I to będzie cały, dziewięćdziesięcio minutowy film – Rosyjska arka. Refleksje nad techniką i sztuką filmową.
  [Oglądaj – tylko wersja rosyjska / angielskie napisy]

 • 2003 – MAMA MASZA PL 35′.
  Dwie lesbijki w Moskwie (1996-2000) chcą mieć dziecko….
  [Oglądaj]

 • 2003 – ŚWIADOMOŚĆ PL 28′
  Pokolenie dzieci które przyszły na świat po II wojnie światowej, w wielu warszawskich rodzinach, było wychowywane w całkowitej nieświadomości otaczającego świata, realiów Ludowej Polski. Czy to było właściwe? Władysław Rodowicz konfrontuje się z poglądami swoich dorosłych dzieci.
  [Oglądaj]

 • 2004 – RABIN OHAD PL 25′
  Do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przyjeżdża co roku międzynarodowa grupa aby pomodlić się, aby pochylić się nad ofiarami które oddały swoje życie w tym miejscu, w hitlerowskim obozie zagłady. Ludzie różnych wyznań… Wiodącą postacią w filmie jest młody Rabin z Izraela , Ohad Ezrahi.
  [Oglądaj z napisami]  [Oglądaj z lektorem]

 • 2004 Z KRONIKI AUSCHWITZ

NAJDŁUŻSZY APEL PL 23′
Dwa tygodnie po założeniu obozu koncentracyjnego Auschwitz była pierwsza ucieczka więźnia. Niemcy zarządzili apel. Pokazali więźniom jakie w tym miejscy będą obowiązywały zasady…
[Oglądaj]

ORKIESTRA PL 26′
Orkiestra w obozie koncentracyjnym Auschwitz zaczęła się od pomysłu jednego więźnia. A później stała się zmorą dla ogółu i środkiem na przeżycie dla niektórych. Ale to jest bardziej złożone….
[Oglądaj]

RAMPA W BIRKENAU PL 25′
Niemcy nieustannie ulepszali swoją fabrykę śmierci, obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Podprowadzili tory kolejowe pod nowe krematoria w Birkenau. Od połowy maja 1944 roku do połowy lipca tego roku przeszło tamtędy do komór gazowych prawie pół miliona węgierskich Żydów.
[Oglądaj]

MIŁOŚĆ PL 26′
Więźniowie funkcyjni w obozie Auschwitz-Birkenau nie umierali z głodu. Przemieszczali się między sektorami. Mieli szansę się spotkać. Z narażeniem życia mogli się spotykać dalej, dopóki…
[Oglądaj]

SONDERKOMMANDO PL 26′
Więźniowie którzy pracowali przy komorach gazowych i krematoriach byli całkowicie odseparowani od reszty obozu Birkenau. Najwięcej wśród nich było Żydów. Z założenia nie mieli długo żyć. Ale żeby fabryka śmierci działała sprawnie, Niemcy zaczęli cenić „doświadczenie”. Kilkudziesięciu przetrwało, dali świadectwo…
[Oglądaj]


 • 2005 – KOMITET NA PIWNEJ PL 50′
  Wprowadzenie w 1981 stanu wojennego w Polsce zaowocowało samoorganizacją społeczeństwa. Powstał Prymasowski Komitet Pomocy Internowanym i Uwięzionym. Opowieści o jego działalności są świadectwem tego niezwykłego czasu i ludziach którzy go tworzyli.
  [Oglądaj]

 • 2006 – ŚWIAT MARII PL 28′
  Maria Krzepicka uciekła z getta we Lwowie w 1942 roku. Do końca niemieckiej okupacji, na aryjskich papierach, przetrwała w Krakowie, a potem natychmiast wyjechała do Palestyny. Nigdy później nie odwiedziła Polski, nie chciała…. Swoim życiowym doświadczeniem dzieli się z młodzieżą.
  [Oglądaj]

 • 2009 – ŚWIAT TOVY PL 37′
  Tova Ben Zvi przeżyła II wojnę światową w łódzkim getcie. Dotarła do Palestyny. Zdobyła wykształcenie, została popularną piosenkarką. Od połowy lat osiemdziesiątych przyjeżdża do Polski aby budować porozumienie między narodami Izraela i Polskim. Odwiedza katolickie kościoły i śpiewa po hebrajsku.
  [Oglądaj]

 • 2011 – IDZIAK W 3D PL 28′
  Sławomir Idziak, operator filmowy, kocha nowe wyzwania. Realizacja „Bitwy Warszawskiej 1920 roku” Jerzego Hoffmana odbywa się w stereoskopii. Autor zdjęć dzieli się swoimi przemyśleniami…
  [Oglądaj]

2015 – MOJ NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ PL 66′
Marian Turski miał 13 lat gdy rozpoczęła się II wojna światowa. Całą okupację spędził w łódzkim getcie. Dotrwał do likwidacji Getta w sierpniu 1944. A potem obozy Auschwitz, Buchenwald, Terezin. Wrócił do Polski. Lewicowe poglądy, które utrwalił w sobie jeszcze w młodzieżowej organizacji w Litzmanstadt Ghetto. Włączył się w odbudowę Ludowej Polski z całym przekonaniem…. Od początku jej powstania pracuje w tygodniku „Polityka”
[Oglądaj]


 • 2016 – DZIENNIK SIERAKOWIAKA PL 56′
  Dawid Sierakowiak chodził do liceum w getcie łódzkim. Pisał dziennik. Jego wartość porównywalne jest z dziennikiem Anny Frank. Zmarł z głodu, ogólnego wycieńczenia i gruźlicy w lecie 1943 roku.
  [Oglądaj]

 • 2017 – ZJAZD ABSOLWENTÓW CZYLI PUNKT ODNIESIENIA PL 29′
  Zjazd absolwentów czyli punkt odniesienia. Grupa operatorów filmowych spotyka się pięćdziesiąt lat po tym, gdy razem rozpoczęli studia w Szkole Filmowej w Łodzi. Odnoszą ten czas do całego życia. Ustalają wspólny autorytet z czasów młodości…
  [Oglądaj]