2004 serial Z KRONIKI AUSCHWITZ

Nazistowski obóz Auschwitz to dla świata symbol Holocaustu, ludobójstwa i terroru. Nigdy przedtem w dziejach ludzkości, w tak krótkim czasie i na tak małym obszarze, w planowy sposób, nie zamordowano tylu ludzi.

W latach 1940-1945 niemieccy naziści przewieźli tu ponad milion Żydów, blisko 150 tys. Polaków, 23 tys. Romów, 15 tys. sowieckich jeńców wojennych oraz kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości. Przeważająca większość zginęła w obozie.

Miejsce Pamięci, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, jest największym grobem, największym cmentarzem Żydów, ale jest także największym cmentarzem dla Polaków. Również dla Romów – jest to największy cmentarz na ziemi.

Obóz Auschwitz zorganizowany wiosną 1940 roku dla Polaków, dopiero po dwu latach stał się obozem zagłady dla Żydów. Jednym z wielu obozów śmierci utworzonych przez hitlerowskie Niemcy na terenach okupowanych w czasie II Wojny Światowej.

Obsesyjny antysemityzm jednego człowieka, Adolfa Hitlera, stał się państwową doktryną III Rzeszy Niemieckiej. Została ona ujęta na początku 1942 r. w ramy rozporządzeń wykonawczych i rozkazów, które wprowadziły w czyn plan „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej, tzn. unicestwienia narodu żydowskiego.

Kolejne pokolenia muszą wciąż na nowo, dla siebie, wyciągać wnioski z przeszłości.

Cykl dokumentalnych filmów pt: Z KRONIKI AUSCHWITZ stara się zachować pamięć o tej tragedii ludzkości. Próbuje przybliżyć ją młodym którzy dopiero poznają świat. Wycinki z kroniki, okruchy relacji, tworzą kilka opowieści filmowych. Nie ma jednej uniwersalnej prawdy o obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Każdy z ocalonych z zagłady ma swoją, niepodważalną prawdę – która może różnić się od prawdy jego sąsiada z pryczy obozowej.

Filmy zawierają krótkie relacje wielu świadków. Dzięki temu obrazy i historie opowiedziane w filmach osiągnęły niezwykły stopień natężenia i emocji.


Inne wersje językowe:

English
Français
Deutsch
עברית
Magyar
Русский