1995 ŻYCIE NA CZERWONO – serial

1995-1-WIERNOŚĆ PL 15′ Irena Snarska
Irena Snarska była łączniczką AK w Wilnie. Po zajęciu Wilna przez Rosjan w 44-ym była okrutnie torturowana. Zesłana na 5 lat do łagru, a potem na „wieczne zesłanie” do Krasnojarskiego Kraju, wyszła za Rosjanina… i tak została w ZSRR.
[Oglądaj]


1995-2-KMF PL 16′ Wanda Sawnor
Wanda Sawnor była młodą aktorką zespołu Stanisławskiego w Moskwie, gdy w 1937 roku została aresztowana. To samo spotkało jej męża. Łagrowa odyseja skończyła się dopiero po śmierci Stalina w 1953. Okazało się wówczas, że wszystko zaczęło się od sąsiedzkiego donosu.
[Oglądaj]


1995-3-DROGA PL 15′ Halina Grabowska
Halina Grabowska była harcerką. To wystarczyło do aresztowania przez Rosjan w 1939 roku. Została skazana na pięć lat łagru. Zwolniona na mocy porozumienia Sikorski – Stalin. Jednak na skutek choroby, nie ewakuowała się z wojskiem Andersa. Dopiero z armią Berlinga, znad Oki, wróciła do Polski. a potem wraz z mężem do ZSRR.
[Oglądaj]


1995-4-POCIĄG NA WSCHÓD PL 15′ Ludwika Turowska, Krystyna Olchowa
Siostry Ludwika Turowska-Sienkiewicz i Krystyna Olchowa-Sienkiewicz po upadku Powstania Warszawskiego zostały rozdzielone z matką i wywiezione na południe, aż w Karpaty. Stąd wróciły do Warszawy. Z ruin na lewym brzegu Wisły przechodziły po lodzie na Pragę. Dały się namówić na wyjazd pociągiem na wschód…. co skończyło się dla nich szkołą i obywatelstwem ZSRR.
[Oglądaj]


1995-5-RODZINA PL 13′ Wanda Kozłowska-Worowska
Wanda Kozłowska-Worowska, jest wnuczką Wacława Worowskiego, który był współpracownikiem Lenina, współtwórcą Rewolucji Październikowej. Los jej rodziców jest typowy dla losów inteligencji za czasów Stalina.
[Oglądaj]


1995-6-ANGIELSKI SZPIEG PL 14′ Teresa Szyszkowska
Teresa Szyszkowska została aresztowana przez NKWD w 1945 roku w Polsce i wywieziona do ZSRR. Nie pozwolono jej wrócić.
[Oglądaj]


1995-7-AKTYWNE ŻYCIE PL 18′ Jadwiga Staniukowicz
Jadwiga Staniukowicz urodziła się w Moskwie. Rodzice przyjechali tutaj „za chlebem”. Polski kościół na „Krasnej Presni” ogniskował życie Polaków w Moskwie. Po 1990 roku, Jadwiga aktywnie walczyła o odzyskanie kościoła.
[Oglądaj]


1995-8-POMYŁKA PL 13′ Marianna Dołgowa
Marianna Dołgowa, już w 1945 roku zakochała się żołnierzu, który choć miał polski mundur, był Rosjaninem. Zdecydowała się za niego wyjść za mąż, i był to krok nad wyraz udany.
[Oglądaj]


1995-9-OJCIEC PL 13′ Janina Stawicka
Janina Stawicka urodziła się w Moskwie. Jej rodzice stali się ofiarami czystek 1937 roku. Wraz z siostrą spędziła siedem lat w sowieckich domach dziecka. Zdobyła wykształcenie nauczycielki i w końcu wróciła do Moskwy gdzie cały czas stara się rozszyfrować okoliczności śmierci swojego ojca.
[Oglądaj]


1995-10-NIEBO I MY PL 15′ Helena Kniaziowa-Sawicka
Helena Kniaziowa – Sawicka została skazana na pobyt w łagrach na Magadanie w okresie czystek lat 1936/7 tylko dlatego że była Polką. Po śmierci Stalina dostał list od władz, z przeprosinami i bukiet kwiatów, trzy gladiole.
[Oglądaj]


1995-11-WSPOMNIENIA PL 13′ Jadwiga Miergałowskaja
Jadwia Miergałowska, Polka z Białorusi , rocznik 1911, wyjechała do Moskwy, wyszła za mąż, została pracownikiem NKWD. W czasie wojny trafiła do Krasnogorska pod Moskwą, gdzie były internowane polskie rodziny książęce. Jej malutka córka bawiła się się z dziećmi Radziwiłów, wzrastała w czysto polskim środowisku….
[Oglądaj]


1995-12-WSZYSCY MÓWILI PL 15′ Leokadia Brzoza
Leokadia Brzoza, jako dorosła marzy o tym żeby wrócić do Polski…
[Oglądaj]


1995-13-MATKA I CÓRKA PL 21′ Ewa Wasilewska
Ewa Wasilewska urodziła się w Krakowie, a po wybuchu II wojny światowej dzieliła losy swojej matki Wandy Wasilewskiej. Z bliska oglądała jej działalność w tworzeniu Związku Patriotów Polskich, Armii Berlinga, komunistycznego rządu polskiego…
[Oglądaj]


1995-14-POWRÓT PL 14′ Władysław Ossowski
Władysław Ossowski był harcerzem, działał jako kurier i przewodnik tatrzański na Węgry. Wpadł w 1940 i rozpoczął swoją łagrową odyseję, która skończyła się po 56 roku. Ale w Krasnojarskim kraju mieszkał już z żoną i dziećmi,… nie miał dokąd wracać. Dopiero w grudniu 1992 roku przyjechał do Polski z rodziną córki. Ale sprawy nie szły idealnie…
[Oglądaj]


1995-15-DOM POLSKI PL 14′
W roku 1989 moskiewscy Polacy zainicjowali odrodzenie „Domu Polskiego”. W tym czasie w Moskwie wszystkie mniejszości narodowe zaczęły walczyć o uznanie swej odrębności. Dzisiaj to „Wspólnota Polska” o zasięgu ogólnorosyjskim, na której czele stoi Halina Romanowa.
[Oglądaj]